>

کارشناسان

اطلاعات تماس با کارشناسان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
عذرا جمشیدی کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری 0098-44-31938253 jamshidi@investinwa.ir
ناصر وثوق کارشناس سرمایه‌گذاری 0098-44-31938235 vosogh@investinwa.ir
الهه ورمزیار کارشناس سرمایه‌گذاری 0098-44-31938239 varmazyar@investinwa.ir