>

کارشناسان

اطلاعات تماس با کارشناسان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
ناصر شیرزاده رئیس‌گروه‌سرمایه‌گذاری 0098-44-31938253 ---
ناصر وثوق کارشناس‌مسئول سرمایه‌گذاری 0098-44-31938258 ---
الهه ورمزیار کارشناس سرمایه‌گذاری 0098-44-31938239 ---
رویا نکوهش کارشناس سرمایه‌گذاری 0098-44-31938242 ---
سعیده‌السادات عطایی کارشناس سرمایه‌گذاری 0098-44-31938271 ---