>

تامین مالی

انواع روش‌های تأمین مالی بین‌المللی:

 

 1. روش‌های تأمین مالی غیرقرضی جملگی روش‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند که طی آن تأمین‌کننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از بکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح موردنظر، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی فعالیت یا طرح مورد سرمایه‌گذاری دارد. وجه مشخصه این روش‌ها فارغ از اینکه تأمین منابع در چه چارچوبی عمل شود، آنست که در این روش‌ها بازپرداخت منابع مالی خارجی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری تضمین نمی‌شود و به روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت عمومی-خصوصی، مشارکت مدنی و ترتیبات قراردادی می‌باشد که به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: در صورتیکه تأمین سرمایه با منشا خارجی بوده و سرمایه‌گذار به منفعت دائمی بیندیشد و تأمین کننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از بکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح موردنظر، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی فعالیت یا طرح مورد سرمایه‌گذاری داشته و تضمینی از سوی دولت یا بانکهای تجاری جهت بازپرداخت اصل و سود سرمایه صادر نگردد، به این شیوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گفته می‌شود.

مشارکت عمومی-خصوصی: روشی که در آن بخش خصوصی اقدام به تأسیس شرکت نموده که دولت هیچ سهمی در آن ندارد و توافقات قراردادی بلندمدتی برای تحویل زیرساختها یا تأمین خدمات میان دو طرف‌ عمومی و خصوصی برقرار می‌شود و هرطرف عهده‌دار مسئولیت‌هایی می‌شود که بهتر از عهده آن برمی‌آید و هر ریسک به طرفی تخصیص می‌یابد که با هزینه کمتری می‌تواند آن را مدیریت کند.

مشارکت مدنی: سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می‌باشد که میزان سهم‌الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکتی تابع محدودیت نبوده و سرمایه‌گذار نسبت به سهم سرمایه خود در شرکت می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.

ترتیبات قراردادی: مجموعه روشهایی که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفاً تابع توافقات انجام شده میان طرفین قرارداد می‌باشد. به عبارت دیگر حقوق سرمایه‌گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر ایرانی ایجاد نمی‌شود. بلکه صرفاً به توافقات قراردادی طرفین متکی است. سرمایه‌گذاری خارجی در این چارچوب در کلیه بخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این گونه سرمایه‌گذاری ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت، بانک‌ها و شرکتهای دولتی صورت می‌پذیرد.

خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی به صورت خدمات قبل از اخذ مجوز و خدمات پس از اخذ مجوز به صورت زیر است:
  قبل از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی:

 •  اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی 
 • انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی‌ربط پیش از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی
 • انجام هماهنگی‌ها و پی‌گیری‌های لازم با واحدهای اجرایی دستگاه‌های مرتبط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی
 • پذیرش متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان و پی‌گیری امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
 • دریافت درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه‌گذاران.

  پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری:

 • انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌
 • به روش‌هایی که برگشت اصل و سود منابع دریافتی از سوی سیستم بانکی و یا دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین و بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح صورت می‌گیرد، اطلاق می‌گردد و به دو صورت داخلی و خارجی می‌باشد که روش خارجی آن شامل وام‌های مأخوذه از مؤسسات بین‌المللی به شرح زیر می‌باشد:
 • بانک جهانی:

  هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی است. بانک جهانی، به جای تأکید بر نیازهای اقتصادی- عمرانی کشورهای وام‌گیرنده بیشتر به قدرت بازپرداخت آنها توجه دارد. بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و درعین‌حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک می‌باشد که عبارت‌اند از بانک بین‌المللی توسعه و ترمیمIBRD))، مؤسسه بین‌المللی توسعه (IDA مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای (MIGA) و مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID) که تشکیل‌دهندگان اصلی بانک جهانی، دو سازمان وام دهنده بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و سازمان بین‌المللی توسعه هستند و عنوان بانک جهانی بیشتر به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه اطلاق می‌شود. ایران در تمام نهادهای بانک به‌استثنای ICSID عضو می‌باشد و در شرایط کنونی هدف اصلی آن کاهش فقر در جهان است.

  مجموع وام‌هایی که توسط بانک اعطا می‌شود نباید از صد درصد سرمایه پرداخت شده و ذخایر آن فراتر رود. تسهیلات مالی به طرق مختلف به صورت وام‌های بلندمدت، وام‌های بسیار بلندمدت و تأمین مالی اعطای کمکهای فنی، خدمات مشاوره‌ای یا تهیه پروژه اعطا می‌گردد. این بانک فقط به دولتها وام می‌دهد. مراحل هر پروژه شامل شناسایی، آماده‌سازی، ارزیابی، مذاکره و ارائه گزارش در هیأت مدیره، نظارت و اجرا و ارزشیابی می‌باشد.

  مـراحل استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی بانک جهانی:

  ۱. معرفی پروژه و همچنین تهیه و ارسال گزارش کامل توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح (Feasibility Study) به زبان انگلیسی توسط متقاضی تسهیلات (رئیس دستگاه مربوطه) و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

  ۲. تائید طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مذکور، لحاظ نمودن بخش ریالی بودجه موردنیاز طرح در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه و همچنین پیش‌بینی ریالی جهت بازپرداخت اصل و هزینه‌های تبعی تسهیلات اخذشده در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه.

  ۳. معرفی رسمی طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری) از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه جدول زمانی اجرای پروژه و مدارک بندهای (۱) و (۲) فوق.

  ۴. اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت طرح مذکور.

  ۵. اخذ گواهی مسدودی حساب ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  ۶. اخذ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص مجاز بودن دستگاه جهت استفاده از تسهیلات بانک جهانی، مجاز بودن امضاء و مبادله موافقت‌نامه اخذ تسهیلات توسط متقاضی و همچنین مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانت‌نامه.

  ۷. امضاء موافقت‌نامه اخذ وام با بانک جهانی، صدور ضمانت‌نامه و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه مذکور.

  بانک توسعه اسلامی:

  بانک توسعه اسلامی یکی از موسسات بزرگ مالی توسعهای بینالمللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی محسوب میگردد که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو، در سراسر جهان بر اساس اصول شریعت اسلامی در جده عربستان تاسیس شد. بانک توسعه اسلامی هر سه سال یکبار با اعزام هیأت‌هایی جهت تعیین پروژه‌های اولویت‌دار دولتی کشور، ضمن برگزاری جلساتی با وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای دولتی، سند سه ساله همکاری بانک با کشورمان را تنظیم می‌نماید که این سند به عنوان ملاک عمل جهت تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار کشور در سه سال آتی، قرار می‌گیرد. براساس ضوابط و مقررات بانک، کلیه مراحل اجرایی پروژه از جمله تهیه اسناد مناقصات جهت انتخاب پیمانکار، مشاور مدیریت طرح، مشاور ناظر، حسابرس طرح و برگزاری مناقصات مربوطه بایستی زیر نظر بانک صورت پذیرد و قبلاً پیمانکار و مشاورین آن انتخاب نشده باشند. مضافاً تأمین مالی طرح توسط بانک توسعه اسلامی منوط به تملک  اراضی مورد نیاز قبل از شروع فرایند اجرایی پروژه است. بنابراین چنانچه پروژه ای اولویت دار توسط بالاترین مقام دستگاه یا وزارتخانه مربوطه، به معاونت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شود و سپس گزارش امکان سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات فنی اقتصادی و مالی به زبان انگلیسی ارائه گردد، در صورت پذیرش طرح و ملحوظ گردیدن در برنامه سه ساله همکاری آینده، اخذ و ارائه مجوزهای قانونی لازم ضروری و از جمله پیش‌نیازهای اساسی استفاده از منابع مالی خارجی می‌باشد. این بانک برای تخصیص منابع و حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشورهای عضو  از ابزارهای مالی نظیر وام بدون بهره، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، استصناع و اعطای خط اعتباری استفاده می‌نماید. لازم به ذکر است اعطای تسهیلات توسط این بانک به هر دو بخش خصوصی و عمومی امکان‌پذیر است.

  مراحل اخذ تسهیلات اعتباری پروژه‌ای (بلندمدت) بانک توسعه اسلامی برای بخش دولتی:

  1. معرفی رسمی پروژه توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به ریاست جمهوری
  2. معرفی رسمی پروژه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری) به‌عنوان یک پروژه اولویت‌دار جهت استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی
  3. شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک توسعه اسلامی و گنجاندن آن‌ها در برنامه همکاری‌های سه‌ساله یا چهارساله بانک با کشورمان
  4. تهیه گزارش امکان‌سنجی پروژه مشتمل بر توجیه کامل فنی، اقتصادی و مالی و زیست‌محیطی پروژه به همراه مطالعات تفصیلی طراحی مهندسی مطابق با فرمت مورد تائید بانک توسعه اسلامی، به زبان انگلیسی توسط متقاضی تسهیلات و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت بررسی و ارسال به بانک توسعه اسلامی (فرم امکان‌سنجی)
  5. اعزام هیئت آماده‌سازی بانک توسعه اسلامی جهت جمع‌آوری اطلاعات بیش‌تر در راستای گزارش امکان‌سنجی پروژه
  6. اعزام هیئت ارزیابی بانک توسعه اسلامی و امضا یادداشت تفاهم و قطعی شدن مبلغ اعتبار تخصیص‌یافته به دستگاه اجرایی
  7. اخذ مصوبه شورای اقتصاد
  8. اخذ گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی
  9. عدم بدهی معوقه دستگاه متقاضی به بانک مرکزی
  10. انعقاد موافقت‌نامه ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه
  11. انعکاس ضوابط و شرایط کلی به ذی‌نفع و بانک مرکزی جهت تائید و انعکاس مراتب به بانک توسعه اسلامی
  12. تصویب پروژه موردنظر توسط بانک توسعه اسلامی و اعلام شرایط و ضوابط تسهیلات مصوب به این سازمان و متعاقباً اعلام آن به ذی‌نفع
  13. اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر پیش‌بینی معادل ریالی بازپرداخت اقساط در لوایح بودجه سنواتی درصورتی‌که برای اجرای پروژه نیاز به خریدهای خارجی (واردات کالا و خدمات) باشد. به‌جای تأییدیه، اخذ مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و انعقاد قرارداد موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور فی‌مابین ذی‌نفع تسهیلات، وزارتخانه مربوطه و اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می‌باشد
  14. ارسال پیش‌نویس موافقت‌نامه تنظیمی توسط بانک توسعه اسلامی به ذی‌نفع و بانک مرکزی جهت اخذ نقطه نظرات آن‌ها و ارسال آن به بانک توسعه اسلامی
  15. امضاء اصل موافقت‌نامه توسط دستگاه ذی‌نفع و بانک توسعه اسلامی
  16. صدور نظریه حقوق توسط مشاور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری
  17. صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
  18. صدور نظریه حقوقی توسط مشاور حقوقی دستگاه ذی‌نفع
  19. لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه تأمین مالی و برگزاری مناقصه جهت خرید تجهیزات موردنیاز مطابق با مقررات بانک و قوانین داخلی
 • شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین مالی تجاری (ITFC )، وابسته به بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۰۸ تأسیس و با اعتقاد بر نقش مهم بخش خصوصی در توسعه اقتصاد به تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت تجاری برای بخش خصوصی از طریق شیوه‌های جذاب و انعطاف‌پذیر تمرکز نمود تا بتواند حجم تجارت کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی را افزایش دهد و در توسعه اقتصادی کشورهای عضو تأثیرگذار باشد. در این راستا شرکت مذکور دو شیوه تأمین مالی تجاری کوتاه‌مدت را سرلوحه کار خود قرار داده است. برای استفاده از این تسهیلات، ارائه ضمانت‌نامه بانکی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات برابر با اصل‌وفرع تسهیلات درخواستی ضروری است و بانک ضامن می‌تواند یکی از بانک‌های دولتی یا خصوصی کشور باشد. شرکت متقاضی بایستی قبلاً مراتب پذیرش عاملیت از بانک ضامن جهت صدور ضمانت‌نامه را اخذ و به دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی ارائه نماید.

  بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا:

  یک مؤسسه مالی بین‌المللی است که به پیشنهاد دولت جمهوری خلق چین تأسیس شده است. ژاپن و کشورهای توسعه‌یافته قاره اروپا و آمریکا، بخش اعظم سرمایه این بانک را تأمین می‌نمایند. هدف این نهاد توسعه چند جانبه، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در منطقه آسیا است. ایران یکی از سهامداران و اعضای هیئت مؤسس این بانک است. مطابق اساسنامه، ملاحظات سیاسی بر عملکرد بانک تاثیری نخواهد داشت و تنها ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته خواهند شد. پروژه‌هایی از طرف این بانک تامین مالی می‌شوند که اهداف توسعه‌ای آنها با اهداف بانک همخوانی داشته، منابع مالی دیگری بویژه از بخش خصوص برای تامین آنها وجود نداشته باشد و تامین مالی پروژه با مقررات بانک در تضاد قرار نگیرند.

  بانک تجارت و توسعه اکو:

  بانک تجارت و توسعه اکو از بانکهای بینالمللی و زیرمجموعه سازمان اکو است و تاسیس آن سبب سرعت گرفتن همکاری کشورهای عضو گردیده است. این بانک در سال 1387، با عضویت و سهم مساوی 3 کشور ایران، ترکیه و پاکستان شروع به کار نموده است و نیز مقرر گردیده است که 6 کشور دیگر اکو شامل افغانستان، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان نیز سهام دار این بانک شوند. رسالت اصلی این بانک تامین مالی پروژه‌های دولتی و خصوصی برای صادرات و واردات کالاها، مشارکت در تأمین مالی پروژه‌ها، اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و ... می‌باشد.

  فاینانس: استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت می‌پذیرد.

  بدیهی است در این روش امکان برخورداری موسسه اعتبار دهنده خارجی از حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نبوده و باز پرداخت منابع اعطایی صرفاً متکی به ابزارهای تضمینی دولتی و یا بانکی خواهد بود.

  لازم به ذکر است 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری و هزینه بیمه صادراتی مربوطه که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می‌گردد، مشمول تسهیلات فاینانس می‌باشد. لذا تامین مالی ۱۵% از خرید خارجی و همچنین هزینه بخش داخلی طرح بر عهده مجری و از محل منابع داخلی  قابل تامین می‌باشد و شامل کلیه هزینه‌های ساخت و خدمات و تجهیزات و ماشین‌آلاتی است که متقاضی در داخل کشور و به صورت ریالی خرید یا هزینه می‌نماید. لازم به ذکر است در این روش وجه نقد به متقاضی تسهیلات پرداخت نمی‌گردد. بلکه تسهیلات اعطایی به صورت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز هر پروژه می‌باشد که پس از طی مراحل تامین مالی و صدور ضمانت‌نامه توسط این سازمان، پس از تایید و اعلام متقاضی تسهیلات، از سوی بانک تسهیلات دهنده خارجی در وجه پیمانکار یا فروشنده خارجی پرداخت می‌شود.

  دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی تعیین و تعداد و توالی اقساط بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می‌باشد که براساس نوع قراداد بین 5 تا 8.5 سال خواهد بود.

  نحوه ارائه تسهیلات فاینانس به بخش دولتی

 • تهیه مدارک از جمله گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح، قراداد تجاری، نامه اولویت‌دار بودن طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی از سوی معاون ذیربط دستگاه اجرایی، تعیین بانک عامل از سوی دستگاه متقاضی و ارسال مدارک به سازمان سرمایه‌‌گذاری توسط دستگاه متقاضی
 • بررسی و ارسال کلیه مدارک به بانک عامل جهت اخذ پذیرش عاملیت طرح، ارسال مدارک به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعلام به دستگاه مجری جهت اخذ مجوز شورای اقتصاد و مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور، اعلام به بانک مرکزی جهت اختصاص سهمیه ارزی توسط سازمان سرمایه‌گذاری
 • ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد و مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور به بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
 • بررسی گزارشات فنی و مالی طرح و قرارداد تجاری و اعلام موافقت به بانک مرکزی توسط بانک عامل
 • معرفی اعتبار دهنده خارجی بانک عامل توسط بانک مرکزی
 • انعقاد قرارداد تأمین مالی با اعتبار دهنده خارجی و ارسال مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری توسط بانک عامل
 • صدور ضمانت و ابلاغ اعتبار دهنده به بانک عامل و بانک مرکزی توسط سازمان سرمایه‌گذاری
 • نحوه ارائه تسهیلات فاینانس به بخش خصوصی

 • تهیه مدارک از جمله گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح قرارداد تجاری، اولویت‌دار بودن طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی از سوی معاون ذیربط دستگاه اجرایی، تعیین بانک عامل ایرانی از سوی مجری، ارسال کلیه مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری توسط متقاضی
 • بررسی و ارسال کلیه مدارک به بانک عامل جهت اخذ پذیرش عاملیت طرح، اعلام به بانک مرکزی جهت اختصاص سهمیه ارزی توسط سازمان سرمایه‌گذاری
 • بررسی قرارداد تجاری و مدارک دیگر، اعلام موافقت به بانک مرکزی به منظور صدور گواهی مسدودی ارزی توسط بانک عامل
 • معرفی اعتبار دهنده خارجی به بانک عامل از سوی بانک مرکزی
 • انعقاد قرارداد تأمین مالی با اعتبار دهنده خارجی و ارسال مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری توسط بانک عامل
 • صدور ضمانتنامه و ابلاغ اعتبار دهنده به بانک عامل و بانک مرکزی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری.
 •  در شکل صفحه بعد مجموعه اقداماتی که به منظور آمادهسازی یک پروژه جهت اخذ تسهیلات از بانکهای توسعهای می‌بایست انجام گیرد، ارائه گردیده است. این اقدامات برای اخذ تسهیلات و هزینه‌کرد آن، به دو بخش اقدامات و رویه‌های مورد نیاز در داخل کشور و اقدامات و رویه‌های مورد نیاز در ارتباط با موسسه اعطا‌کننده تسهیلات تقسیم گردیده است.

   

  مقایسه انواع روش‌های تأمین مالی از خارج (قرضی و غیرقرضی)

  وام:

 • کلیه ریسک های طرح بر عهده دریافت‌کننده منابع مالی و دولت
 • تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی و سود و هزینه‌های آن توسط دولت
 • بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح
 • عدم اطمینان از استفاده مناسب منابع دریافتی
 • دارای آثار منفی بر شاخص‌های اعتبار مالی کشور
 • اعطای وام اغلب مشروط بر خرید از تولیدکنندگان ماشین‌آلات و ... کشور اعطا کننده وام
 • سرمایه‌گذاری خارجی:

 • ریسکهای تجاری بر عهده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ریسکهای سیاسی بر عهده دولت
 • تضمین پرداخت خسارت ناشی از مداخلات خود دولت (مصادره، ملی کردن، ...)
 • بازگشت سرمایه پس از اجرا و به سودآوری رسیدن طرح و از محل عواید حاصل از فروش محصولات آن
 • استفاده قطعی از منابع دریافتی به دلیل منافع سرمایه‌گذار و اعمال نظارت لازم
 • دارای آثار مثبت بر شاخص‌های اعتبار مالی کشور و مشوق ورود سرمایه خارجی بیشتر
 • گذاری‌های خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره
 • پی‌گیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مسایل اداری و ورود سرمایه‌های خارجی
 • پی‌گیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه‌گذاری با سایر دستگاه‌های اجرایی
 • ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه‌گذاری به منظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره‌گیری از حمایت‌های استاندار در جهت رفع مشکلات موجود
 • انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از طرف اداره‌کل.