>

ابلاغ اوراق قضائی : حفظ حریم خصوصی افراد ، اطلاع رسانی سریع ، کاهش زمان رسیدگی و هزینه دادرسی