>

تماس با ما

 آذربایجان‌غربی، ارومیه، خیابان کاشانی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارائی
0098-44-31938212-3
0098-44-32232062
investinwa@gmail.com