شانزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی برگزار شد

شانزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی برگزار شد
ر راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری و باهدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری، شانزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی برگزار گردید

غفارپور نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی، با اشاره به مشکل پیش آمده برای زمین شرکت کیمیا زرین‌پژوهان اسپوتا به دلیل نزدیکی به اثرتاریخی ملی بنام تپه قیز قلعه کریم‌آباد، علیرغم واگذاری قانونی زمین از سوی اداره کل منابع طبیعی گفت: جهت ارائه راه کار با ملاحظات دستگاه‌های ذی ربط و با ارائه نقشه اجرایی طرح و با در نظر گرفتن موقعیت پروژه و با حضور کارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و شرکت آب منطقه ای و با تعهد محضری قابلیت اجرایی خواهد داشت.

گفتنی است در این جلسه در راستای رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌ سرمایه‌گذاری طرح احداث شرکت کیمیا زرین‌پژوهان اسپوتا، تصمیماتی جهت تسریع در انجام امورات مذکور اتخاذ شد.

# نظر : 0