بیست و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی برگزار شد
بیست و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال جاری با حضور نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، معاونین و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات و مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری و یک سرمایه گذارمقیم کشور کانادا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، داود غفارپورنماینده وزیر، مدیرکل  و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با اشاره به وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در ارائه خدمات به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی بمنظور تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه‌گذاری، به تشریح برخی از مفاد قانون تشویق و حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی پرداخت.
 نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به‌منظور اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده 6 قانون فیپا  (FIPPA)در راستای بهره‌مندی از تسهیلات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، خواستار ارائه مدارک و مستندات لازم توسط سرمایه گذار کانادایی-ایرانی شد.
در ادامه جلسه دکتر واصف‌نیا با اشاره به تخصص خود در زمینه درمان بدون جراحی ناهنجاری‌های اسکلتی و ارائه توضیحاتی درخصوص نحوه درمان بیماران، ارائه و سؤالاتی درخصوص معافیت‌های مالیاتی و گمرکی تجهیزات وارداتی موردنیاز، تخصیص زمین برای مراکز درمانی، ثبت شرکت‌ و اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را مطرح نمود.
شبانی نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان با اشاره به تسهیلات و امتیازاتی که به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شده؛ بر ثبت شرکت دانش‌بنیان توسط دکتر واصف‌نیا تأکید و در ادامه بمنظور تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری و اخذ مجوزها، تأیید طرح مزبور را به عنوان مداخله جدید درمانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضروری اعلام نمود.
معاون اداره‌کل امور مالیاتی استان نیز با اشاره به موضوع طرح سرمایه‌گذار، اعلام نمود طبق بند (خ) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت ثبت شرکت دانش‌بنیان، سرمایه‌گذار می‌تواند از معافیت‌های مالیاتی خاص این شرکت‌هابهره‌مند گردند.
در پایان مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی استان نشستی با سرمایه‌گذار جهت معرفی طرح وی و بررسی توسط آن دستگاه برگزار و هماهنگی و پیگیری لازم جهت اخذ تأییدیه‌ها و مجوزهای موردنیاز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معمول شده و نتیجه را به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اعلام نماید.
 

# نظر : 0