بیست‌‌ وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با هدف راهنمایی و مشاوره متقاضی سرمایه‌گذارتبعه کشور ترکیه برگزار گردید

بیست‌‌ وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با هدف راهنمایی و مشاوره متقاضی سرمایه‌گذارتبعه کشور ترکیه برگزار گردید
بیست‌‌ وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی، با هدف راهنمایی و مشاوره متقاضی سرمایه‌گذارتبعه کشور ترکیه در زمینه بسته‌بندی میوه و سبزیجات و همچنین صادرات و واردات از طریق حمل و نقل هوایی بین المللی، در محل سالن جلسات اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، با اشاره به نقش و وظیفه دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز در تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری از طریق تأمین زیر ساخت‌های لازم، گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان از پروژه سرمایه‌گذارتبعه کشور ترکیه در زمینه بسته‌بندی میوه و سبزیجات و همچنین صادرات و واردات از طریق حمل و نقل هوایی بین المللی در استان آذربایجان‌غربی استقبال می‌کند.
حبیب تربتی با استقبال از این طرح توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری و دستگاه‌های ذی‌ربط، از مسئولین شرکت خواستار ارائه اطلاعات در خصوص مشارکت در اجرای پروژه مذکورشد.
در این جلسه نماینده شرکت ترکیه‌ایKARDEM با ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه  بسته بندی  میوه و سبزیجات و همچنین صادرات و واردات از طریق حمل و نقل هوایی بین المللی، خواستار ارائه تضمین تأمین و مقدار بار جهت صادرات شد.
در ادامه جلسه هریک از اعضای شرکت کننده در خصوص نحوه عملیاتی نمودن این پروژه و امکانات موجود، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

# نظر : 0