جلسه تسهیل و تسریع امور سرمایه‌گذاری شرکت کوه سالنت درخشان در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی

جلسه تسهیل و تسریع امور سرمایه‌گذاری شرکت کوه سالنت درخشان در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی
نشست نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با سرمایه‌گذار شرکت کوه سالنت درخشان

به گزارش روابط‌عمومی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داود غفارپور گفت: شرکت «کوه سالنت درخشان» در خصوص تولید لنت ترمز خودروهای سبک با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی از کشور عراق واقع در شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه به سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی افزود: پیرو هماهنگی‌های لازم از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خصوص تسریع در واگذاری زمین پروژه موردنیاز شرکت مزبور و برخورداری این سرمایه‌گذار خارجی از مشوق‌های قانونی لازم و با برخورداری از تخفیفات و تسریع جهت اخذ زمین موردنیاز پروژه، هماهنگی‌های لازم با شرکت شهرک‌های صنعتی ارومیه انجام پذیرفته است.

# نظر : 0