نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو

نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو
غفارپورمدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، در نشست مشترکی که با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و با حضور معاونین نظارت مالی و اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، در مورد ضرورت گسترش تعامل منطقه با دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان سخن گفت.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داودغفارپور بر ارائه بسته‌های مولتی‌مدیا و مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه و همچنین مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزادماکو باهدف تکمیل بسته مولتی‌مدیای سرمایه‌گذاری  و همچنین نحوه برخورداری فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران در محدوده منطقه آزاد ماکو از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع مواد 52-53 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تأکید نموده و ضمن اعلام آمادگی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و اداره کل متبوع خود با منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در تمام زمینه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در آن محدوده، به‌ضرورت گسترش تعاملات و همکاری مرکز با منطقه در راستای توسعه اقتصادی استان اشاره نمود.

در این جلسه دکتر عبدالرحیمی مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو ضمن اشاره به قابلیت‌های منطقه آزاد ماکو در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باهدف تقویت اقتصاد منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای ملی و منطقه‌ای، به شناسایی مناطق مستعد برای سرمایه‌گذاران و همچنین احصای مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه اشاره نموده و اظهار داشت ماده 27 قانون چگونگی ارائه مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور درخصوص ضرورت معرفی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در تسهیل ارائه خدمات به فعالین اقتصادی منطقه بایستی توسط مدیران استان اجرائی و عملیاتی گردد.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو به برخی مشکلات پروژهای سرمایه‌گذاری فعال در منطقه اشاره نموده و خواستار مساعدت دستگاه‌های اجرائی خدمات دهنده و صادرکننده مجوزهای سرمایه‌گذاری استانی و ملی شده و به موضوع مذاکره درخصوص جذب چند پروژه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جدید در منطقه اشاره نمود.

# نظر : 0