بازدید استاندار آذربایجان‌غربی و هئیت همراه از خط نوسازی و باز سازی ناوگان حمل و نقل شهری گروه صنعتی مارال

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی و هئیت همراه از خط نوسازی و باز سازی ناوگان حمل و نقل شهری گروه صنعتی مارال
به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، استاندار آذربایجان‌غربی، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مسئولین و کارشناسان ذی ربط، از اولین سری اتوبوس های نوسازی شده توسط گروه صنعتی مارال و با همکاری متخصصان کشور ترکیه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، استاندار آذربایجان‌غربی، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مسئولین و کارشناسان ذی ربط، از اولین سری اتوبوس های نوسازی شده توسط گروه صنعتی مارال و با همکاری متخصصان کشور ترکیه بازدید کردند.

# نظر : 0