شصت و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد

شصت و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد
در راستای درخواست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان‌غربی بمنظور برگزاری جلسه توجیهی درخصوص نحوه تهیه سریال 120 قسمتی من‌ تو ما، شصت‌وپنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، حبیب تربتی معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، ضمن بیان اینکه نمایش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های غنی استان از طریق پخش سریال مزبور از شبکه ملی می‌تواند تأثیر بسزایی در جذب گردشگر و سرمایه‌گذار داشته باشد، به بسته سرمایه‌گذاری تهیه شده توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی، شامل پتانسیل‌ها، اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات حوزه سرمایه‌گذاری و ... اشاره کرد.
در ادامه نیز، توضیحات کلی توسط کارگردان و تهیه کننده سریال فوق درخصوص اطلاعات مورد نیاز، برآورد مالی و هزینه‌های مورد نیاز و سایر مسائل مربوطه و بحث و تبادل نظر انجام شد

# نظر : 0