بازدید از پروژه شرکت‌های آلیاژ سازان ندای غرب ارومیه و بازرگانان اعتماد پیشرو تجاری آذربایجان

بازدید از پروژه شرکت‌های آلیاژ سازان ندای غرب ارومیه و بازرگانان اعتماد پیشرو تجاری آذربایجان
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی در راستای رسیدگی به مشکلات شرکت های آلیاژ سازان ندای غرب ارومیه و بازرگانان اعتماد پیشرو تجاری آذربایجان، از این دو واحد تولیدی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی، حبیب تربتی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی در راستای رسیدگی به مشکلات پروژه شرکت های آلیاژ سازان ندای غرب ارومیه و بازرگانان اعتماد پیشرو تجاری آذربایجان از این دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی بازدید کرد.
تربتی در این بازدید به روند حل مشکل تامین سوخت شرکت آلیاژسازان ندای غرب ارومیه اشاره و پیگیر حل مشکل سوخت این مجموعه شد.
وی همچنین پیگیر مشکلات شرکت بازرگانان اعتماد پیشروتجاری آذربایجان از دستگاه‌های ذیربط شد.

# نظر : 0