بررسی طرح سرمایه گذاری مبارزه مکانیکی با آفات کشاورزی و مکانیزه نمودن آبیاری مزارع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی

بررسی طرح سرمایه گذاری مبارزه مکانیکی با آفات کشاورزی و مکانیزه نمودن  آبیاری مزارع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی
در نشستی با سرمایه گذار ساکن کشور سوئد، طرح سرمایه گذاری مبارزه مکانیکی با آفات کشاورزی و مکانیزه نمودن آبیاری مزارع با سرمایه گذاری به میزان 800 هزار دلار، با حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داود غفارپور با اشاره به فرآیند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران(فیپا) سرمایه‌گذاری نمایند می‌بایست درخواست سرمایه‌گذاری خود را در چارچوب فرم مخصوص سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تکمیل تا به سازمان مذکور ارسال شود.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با اشاره به سیتم پنجره واحدگفت: این سامانه موجب تسریع و تسهیل امور سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات به موقع به سرمایه گذاران می‌شود.

# نظر : 0