در پنجاه و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان‌غربی نهایی شد

در پنجاه و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان‌غربی نهایی شد
پنجاه و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان‌غربی، با محوریت بررسی مختصات زمین انتخابی پروژه احداث مجتمع گردشکری صندوق ذخیره بسیجیان ارومیه و جهت اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داودغفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، با اشاره به موضوع جلسه، فرآیند اجرایی و نحوه انتخاب  محل دقیق اجرای پروژه را به اطلاع حاضرین در جلسه رساند.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی بیان اینکه پنجره واحد سرمایه گذاری یکی از موانع همواره محدودساز جریان جذب سرمایه‌های خارجی، موازی‌کاری، عدم معرفی فرآیند واحد برای اخذ و کسب مجوزهای لازم و تعدد و پراکندگی دستگاه‌های مجوز دهنده و ارائه دهنده خدمات به این سنخ از سرمایه گذاران و همچنین سیاستهای بعضا متناقض و متفاوت این دستگاه‌ها در یک امر واحد مرتبط با سرمایه‌گذاری می باشد و تمام موارد از طریق پنجره واحد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
غفارپورافزود با عنایت به اقدامات و جلسات دستگاه‌های اجرای مرتبط با این پروژه و شناسایی محل دقیق اجرای طرح بعد از ارائه جواب استعلامات و سایت پلان،  امیدواریم شاهد گلنک‌زنی پروژه در دهه فجر 97 باشیم.
در ادامه جلسه هریک از مسئولین حاضر در جلسه با ارائه اقدامات صورت گرفته دستگاه خود از جمله: تهیه نقشه توپوگرافی، سایت پلان، نحوه تامین آب، مشخص نمودن ورودی و خروجی های غیر هم سطح و همچنین تکمیل و نهایی نمودن موافقت اصولی پروژه جهت اتخاذ تصمیمات نهایی بررسی گردید.

# نظر : 0