در شصت‌ودومین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

در شصت‌ودومین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی
در راستای جذب و توسعه سرمایه‌های خارجی و بمنظور تهیه اطلاعات جامع و کاربردی از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش معدن و صنایع معدنی استان جهت ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری این بخش و انجام طرح مطالعاتی مربوطه‌، شصت‌ودومین جلسه‌ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن اشاره به لزوم انجام مطالعات دقیق در زمینه شناسایی معادن،  مواد معدنی و پتانسیل‌های معدنی موجود در سطح استان بمنظور ارائه راهنمائی و مشاوره دقیق به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش مربوطه، خواستار تشریح ابعاد و زوایای مختلف موضوع توسط رئیس خانه معدن استان شد.

در پایان نشست  با ارائه توضیحات کلی رئیس خانه معدن استان و پس از بحث و تبادل نظر بین حاضرین در جلسه، تصمیماتی اتخاذ شده و مقرر گردید دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان‌غربی، موضوع تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح مطالعاتی شناسایی معادن و صنایع معدنی سطح استان را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مورد پیگیری قرار داده و به رئیس خانه معدن استان اعلام نماید.

 

# نظر : 0