اصلاح روند اخذ استعلامات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و سهولت در کسب و کار، درچهل و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرارگرفت

اصلاح روند اخذ استعلامات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و سهولت در کسب و کار، درچهل و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرارگرفت
در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای آذربایجان‌غربی چهل و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی معاون اقتصادی اداره‌‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه تأخیر زمانی زیاد در بررسی و صدور مجوزهای لازم به ویژه پاسخ استعلامات مورد نیاز برای طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی از موانع مهم در کسب و  کار و سرمایه‌گذاری می‌باشد، گفت: جهت کاهش فرآیند صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مؤثر در محیط کسب و کار مورد بررسی قرارگیرد.

گفتنی است در ادامه این جلسه، پس از ارائه توضیحات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مدعو،در خصوص بررسی روند استعلامات طرح‌های سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های ذیربط استانی و همچنین بررسی اختلاف نظر اداره­کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره­کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درخصوص صدور موافقت اصولی برای مجتمع‌های خدمات رفاهی. تصمیماتی اتخاذگردیدو مقرر شد موضوع اخذ پاسخ استعلام برای طرح‌های سرمایه‌گذاری فقط از سوی دستگاه‌های ستادی در سطح استان در جلسه اصلی مرکز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط بررسی گردد.

همچنین مقررشد به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه­گذاری، دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات و مجوزهای سرمایه­گذاری، فرآیندهای مربوط به خدمات و مجوزهای حوزه کاری دستگاه مربوطه را بمنظور بررسی و کاهش فرآیند طولانی صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را تهیه نما

# نظر : 0