سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد

سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد
به منظور تهیه و تدوین برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان‌ در راستای رونق تولید و سرمایه‌گذاری، سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مر کز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، داود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، با بیان اهمیت تعیین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان در راستای رونق تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار استان جهت هدایت هدفمند اقدامات و فعالیتهای دستگاه مربوطه بمنظور تحقق اهداف مورد نظر در راستای رشد و توسعه اقتصادی استان، با عنایت به تأکیدات مقام عالی استان و معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان‌غربی، تسریع در تهیه و تدوین برنامه مزبور در چارچوب تهیه شده توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان را، ضروری دانست.

 

در پایان این جلسه مقرر گردید، کلیه دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، برنامه عملیاتی دستگاه خود را در راستای رونق تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار استان در قالب چارچوب تهیه شده توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهیه و به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ارائه نمایند.

# نظر : 0