بازدید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی از طرح های سرمایه گذاری گروه رضا سوار در مهاباد

بازدید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی از طرح های سرمایه گذاری گروه رضا سوار در مهاباد
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان از طرح‌های سرمایه گذاری شده گروه رضا سواری متقاضی سرمایه‌گذاری احداث مجتمع خدماتی-گردشگری در سه راه مهاباد- میاندوآب -بوکان بازدید به‌عمل آورد

در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و همچنین سنجش اهلیت سرمایه‌گذاران، داود غفارپور جانشین وزیر و مدیرکل و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری  آذربایجان‌غربی از مجتمع دام و طیور کیوان مرغ مهاباد و همچنین گلخانه و سایر طرح‌های سرمایه گذاری شده گروه رضا سواری بازدید نمود. همچنین در این بازدید، امکانات و زیرساختهای لازم برای احداث مجتمع خدماتی‌، رفاهی و گردشگری واقع بر جاده مهاباد، میاندوآب، بوکان که توسط همین سرمایه‌گذار در حال گذران مراحل مقدماتی است مورد مشاهده میدانی و بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.

# نظر : 0