برگزاری جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی

برگزاری جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی
در راستای دستورالعمل جزء‌های 1 تا 9 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تسهیلات تولید، اشتغال و کارآفرینی جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور معاونین استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و بانکهای استان و معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، در سالن جلسات شهید عطایی استانداری آذربایجان‌غربی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی؛ ضمن اشاره به دستوالعمل اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نحوه تخصیص استانی اعتبارات تبصره 18 موضوع را نیز تشریح نمود.

در ادامه جلسه با توجه به تبصره 2 ماده 11 دستورالعمل فوق و با عنایت به نظرموافق مقام عالی استان و نیز اعضای حاضر در جلسه، جهت تسهیل در فرآیند بررسی و اعطای تسهیلات مذکور، اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کمیته استانی تبصره 18 تفویض گردید.

# نظر : 0