نشست تشریح سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی برگزار شد

نشست تشریح سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی برگزار شد
نشست تشریح سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با حضور نماینده وزیر، مدیرکل و نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، نمایندگان شرکت طراح این سامانه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره این نکته که بحث پنجره واحد در برنامه پنجم توسعه تحت عنوان پنجره واحد امور تجاری مطرح‌شده بود، گفت: در برنامه ششم توسعه به‌دلیل عدم تنفیذ، بیم آن بود که با خلأ قانون جهت راه‌اندازی مواجه شود که خوشبختانه درسیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌صراحت مطرح و از تکالیف اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد هست.
نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با یادآوری این نکته که آذربایجان‌غربی از استانهای پیشتاز در راه اندازی این سامانه در سطح کشور است، گفت: بعد از راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری، دستگاه‌ها مکلف هستند به استناد ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پاسخ متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان را ظرف ۱۰ روز  ارائه نمایند.
داود غفارپور افزود: از مزیت‌های راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری می‌توان کاهش بروکراسی اداری و یکپارچه‌سازی ارائه خدمات، نظارت بر عملکرد دستگاه‌‌ها، اصلاح فرایندها و حذف مراجعات حضوری سرمایه گذاران نام برد.
در ادامه نشست، طراحان این سامانه ضمن ارائه کلیات نحوه گردش کار در پنجره واحد سرمایه‌گذاری به سؤالات حاضرین در این نشست پاسخ داده و در پایان مقرر شد کارگاه آموزشی با حضور روسا و نمایندگان دستگاه‌ها در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار شود.

# نظر : 0