برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی صادراتی مواد غذایی در بندرعباس

برگزاری ششمین نمایشگاه  تخصصی صادراتی مواد غذایی در بندرعباس
نمایشگاه تخصصی صادراتی موادغذایی ، نوشیدنی محصولات کشاورزی ، محصولات ارگانیک ، شیلات ، خرما ، عسل و صنایع وابسته برگزار می گردد .

نمایشگاه تخصصی صادراتی موادغذایی ، نوشیدنی محصولات کشاورزی ، محصولات ارگانیک ، شیلات ، خرما ، عسل و صنایع وابسته با محوریت صادرات به کشورهای عمان ، قطر ، عراق و کویت در بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس برگزار می گردد .

# نظر : 0