درچهل و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری بررسی شد

درچهل و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری بررسی شد
چهل و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، مدیران، مسئولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذی ربط در محل سالن جلسات شهید نیکخواه استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با اشاره به نتایج اقدامات معمول پروژهای سرمایه گذاری طرح شده در این جلسه گفت: جهت کاهش فرآیند صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مؤثر در محیط کسب و کار مورد بررسی قرارگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه رفع موانع سرمایه گذاری به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است گفت: روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری برای بهبود شاخص های توسعه استان امری ضروری است.
 بهنام شهدی در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری ضمن تاکید بر اهتمام جدی دستگاههای اجرایی به رفع موانع سرمایه گذاری و تکریم سرمایه گذار افزود: فرصت سوزی و تعلل در امر پاسخگویی به درخواست های سرمایه گذاران به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه ارتقای سامانه پنجره واحد از جمله رویکردهای جدی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بشمار می رود ادامه داد: کسب رتبه نخست کشور برای دو فصل متوالی در بهبود شاخص کسب و کار بیانگر اراده و عزم مدیران استانی برای حمایت از سرمایه گذاری است با این وجود نیاز است تا تلاش بیشتری انجام پذیرد.
شهدی گفت: دستیابی به رشد فراگیر و کسب اشتغالی پایدار در گرو سرمایه گذاری در بخش گردشگری است و رفع موانع سرمایه گذاری در این بخش در دستور کار مدیران قرار بگیرد‌.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی حذف پروسه استعلامات موازی، توجه به فاکتور زمان و روانسازی روند سرمایه گذاری را از ملزومات توسعه پایدار اقتصادی برشمرد.
در این جلسه مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در بخش های گردشگری و کشاورزی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

# نظر : 0