بازدید هیئت مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی از پروژه شرکت پارس آذر صنعت نفت

بازدید هیئت مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی از پروژه شرکت پارس آذر صنعت نفت
در راستای رسیدگی و رفع مشکل عبور پساب کشتارگاه طیور غرب سالم از زمین واگذار شده به پروژه شرکت پارس آذر صنعت نفت بازدیدی از محل پروژه شرکت مزبور بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، در این بازدید، با عنایت به اهمیت پروژه مزبور بعنوان یکی از پروژه‌های زیربنایی اولویت‌دار استان، معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، بر لزوم تعامل و همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، جهت تسریع در رفع مشکل پیش‌روی شرکت، بمنظور جلوگیری از ایجاد وقفه در شروع عملیات اجرایی آن تأکید و پس از طرح نکته نظرات و دیدگاه‌ اعضای حاضر در محل پروژه، تصمیماتی جهت رفع هرچه سریعتر مشکل پروژه مزبور اتخاذ شد.

# نظر : 0