بررسی طرح‌های سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی درخصوص تسهیلات بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه کل کشور

بررسی طرح‌های سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی درخصوص تسهیلات بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه کل کشور
به منظور بررسی طرح‌های سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، اولین جلسه کارشناسی در سالجاری با حضور سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان و نمایندگانی از بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های بخش کشاورزی دارای شرایط برخورداری از تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره 18 استان اشاره و از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید درخواست ارائه گزارش درخصوص طرح‌های مزبور کرد.

مرادی معاون سازمان جهاد کشاورزی استان در پاسخ به علت عودت حجم بالایی از پروژه‌های معرفی شده به سیستم بانکی، به عدم امکان ارزیابی وثایق و ضمانت لازم برای دریافت تسهیلات تبصره 18  اشاره و درخواست اتخاذ راهکار مناسب را در این خصوص کرد.

مولایی نماینده بانک کشاورزی با اشاره به مدارک لازم جهت برخورداری از تسهیلات تبصره 18 افزود متقاضیانی که درخواست¬ دریافت تسهیلات را از بانک کشاورزی نموده‌اند، تا 15 روز فرصت دارند که مدارک لازم را تحویل نمایند. همچنین بر ارزیابی طرح‌ها از لحاظ اقتصادی یا غیراقتصادی بودن توسط بانک یا موسسه عامل تأکیدکرد.

غفارزاده نماینده صندوق کارآفرینی امید با اشاره به آمار مربوط به تعداد طرح‌های پرداخت شده، مصوب شده و عودت گردیده آن صندوق و مدارک لازم جهت برخورداری از تسهیلات تبصره 18 از صندوق مزبور، بر لزوم بررسی دارا بودن ضمانت و وثایق لازم توسط دستگاههای اجرائی ذیربط قبل از ارسال به بانک یا موسسه عامل تأکید داشت.     

گفتنی است در این جلسه پس از طرح و بررسی نظرات اعضای حاضر در جلسه نحوه روند پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

# نظر : 0