چهل وهشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی با موضوع تعیین لکه‌های مستعد قابل واگذاری سرمایه گذاری برگزار شد

چهل وهشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی  با موضوع تعیین لکه‌های مستعد قابل واگذاری سرمایه گذاری برگزار شد
چهل وهشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی در خصوص تعیین تکلیف مناطق مستعداراضی ملی قابل واگذاری به امر سرمایه گذاری با حضورمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف مناطق مستعد اراضی ملی قابل واگذاری در حوزه سرمایه‌گذاری، توضیحات مبسوطی در مورد نحوه تحویل ملک به متقاضیان سرمایه‌گذارای را  ارائه کرد و گفت: لازمه

ارائه ملک به متقاضیان سرمایه‌گذاری ابتدا باید لکه‌های مستعد قابل واگذاری تعیین شود.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی، گفت: جهت حل  مشکلات  موجود درحوزه سرمایه‌گذاری در خصوص ارائه زمین به متقاضیان سرمایه گذاری باید از طریق هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت صدور استعلامات سرمایه گذاران در سطح استان و با تعیین لکه‌های مستعد قابل واگذاری صورت پذیرد.

 شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، با اشاره به نحوه تشکیل منابع اطلاعاتی اراضی قابل واگذاری به متقاضیان سرمایه‌گذاری، گفت: با جمع آوری اطلاعات فنی در حوزه واگذری زمین به سرمایه‌گذاران،  باید لکه‌های آماده واگذاری بدون هیچ مشکلی احصاء شود تا مدت تحویل ملک به حداقل زمان ممکن تقلیل یابد.

 گفتنی است در این جلسه پس از طرح موضوعات و ارائه توضیحات توسط مسئولین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و حاضرین در جلسه، در خصوص رفع مشکلات لکه‌های مناطق مستعداراضی ملی قابل واگذاری به امر سرمایه گذاری  تصمیماتی اتخاذ گردید.

# نظر : 0