برگزاری 20 عنوان نمایشگاهی در مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشورعراق

برگزاری 20 عنوان نمایشگاهی در مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشورعراق
حسب توافقات صورت گرفته فیمابین روسای محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشور عراق به بهره برداری برسد .

حسب توافقات صورت گرفته فیمابین روسای محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و با عنایت به موافقت وزیر صنعت معدن و تجارت ، مقرر است  مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت  کشور عراق به بهره برداری برسد. بر این اساس برگزاری 20 عنوان نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دارای ظرفیت صادرات از کشورمان به عراق پیشبینی شده است .

لازم به ذکر است اطلاعات بیشتر در سایت www.iiexpo.ir موجود و شماره تماس 02186031300 پاسخگوی سوالات احتمالی در این خصوص می باشد .

# نظر : 0