بررسی نحوه تهیه بسته سرمایه‌گذاری جامع و کامل استان آذربایجان غربی

بررسی نحوه تهیه بسته سرمایه‌گذاری جامع و کامل استان آذربایجان غربی
در راستای جذب و توسعه سرمایه‌های خارجی و بمنظور تهیه بسته سرمایه‌گذاری جامع و کامل جهت ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری ، بیست و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور مدیرکل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و در سالن جلسات این اداره‌ کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داودغفارپور مدیرکل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بر تهیه بسته سرمایه‌گذاری جامع شامل توانمندیها و پتانسیلها، اولویتها و فرصتهایسرمایه‌گذاری استان به تفکیک مناطق مختلف و شهرستانهای تابعه استان، به همراه حمایت‌ها و مشوق‌های قانونی حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تأکید نمود.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی  با اشاره به احصاء بالغ بر 100 فرصت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و امور زیربنایی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، خواستار تسریع دستگاه‌های مربوطه در تعیین محل دقیق اجرای طرح‌های مزبور شد.
معاون اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان گفت: نحوه ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری توسط آژانس‌های تشویق بین‌المللی سرمایه‌گذاری، بصورت منطقه‌ای اعلام میشود و لازم است احصای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه یافته استان در منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی در استان، انجام شود.
محمدی‌اقدم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نیز در این نشست خواستار تلاش دستگاه‌های اجرایی استان در کاهش بروکراسی اداری بمنظور روان‌سازی امور سرمایه‌گذاران شد.
در ادامه جلسه نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذی ربط در راستای جذب سرمایه‌های خارجی پیشنهاداتی را ازجلمه: شناسایی موانع و مشکلات موجود سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای رفع آنها نحوه اولویت‌بندی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی استان براساس سند توسعه صنعتی شهرستان‌های تابعه استان و چشم‌انداز توسعه هر شهرستان، نحوه مبارزه با بروکراسی اداری و فرآیندهای اداری طولانی و پیچیده، لزوم راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری، نحوه تأمین آب مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نیزلزوم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سرمایه‌گذاری خارجی استان را، ارائه نمودند.
همچنین در این جلسه مقرر گردید،سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، اولویتها و فرصتهای سرمایه‌گذاری استان را به تفکیک شهرستانهای تابعه تهیه و به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ارائه نمایند و دستگاه‌های اجرایی استانی نیز مشوق‌ها و حمایتهای قانونی قابل ارائه به سرمایه‌گذاران را به تفکیک تقسیم‌بندی صورت گرفته، تهیه و به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ارائه نمایند.

# نظر : 0