جلسه رفع موانع سرمایه گذاری در شهرستان خوی با حضور مدیران کل استانی

جلسه رفع موانع سرمایه گذاری در شهرستان خوی با حضور مدیران کل استانی
جلسه رفع موانع سرمایه گذار خارجی با حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، فرماندار شهرستان، موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل شهرک های صنعتی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان خوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پنجره واحد سرمایه گذاری اظهار گفت:  دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه گذاران آماده تسهیل فرایند سرمایه گذاری و کاستن بروکراسی اداری می باشد.
محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه توجه به موضوع سرمایه گذاری را ضروری دانست و افزود: در صورت افزایش سرمایه گذاری در شهرستان خوی، مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله اشتغال حل خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این جلسه بر هرگونه همکاری در واگذاری زمین برای سرمایه گذاری تاکید نمود.
مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به واگذاری زمین اظهار داشت:  واگذاری زمین تعیین شده با شرایط اجاره به شرط تملیک و پس از تعیین کاربری در کارگروه مربوطه و رایزنی با اداره اوقاف و امور خیریه قابل واگذاری می باشد.
عبدلی مدیرکل شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی نیز شهرک های صنعتی را بهترین مکان برای سرمایه گذاری عنوان کرد.
وی افزود: با توجه به زیر ساخت های موجود در این شهرک ها، سرمایه گذاران می توانند در این شهرک ها سرمایه گذاری نمایند.

# نظر : 0