بازدید مسئولان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی از پروژه سرمایه‌گذاری احداث گلخانه برای رفع مشکل تأمین برق آن

بازدید مسئولان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی از پروژه سرمایه‌گذاری احداث گلخانه برای رفع مشکل تأمین برق آن
در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای استان و با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌ احداث گلخانه قبائی در روستای جهتلو ارومیه ، ششمین بازدید مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان از این واحد صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی، بازدید چهارجانبه با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق، سازمان جهاد کشاورزی، دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان درخصوص بررسی و حل و فصل مشکل تأمین برق پروژه احداث گلخانه قبائی در روستای جهتلو در راستای اجرای بند 1 مصوبات بیستمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان انجام شد.
حبیب تربتی معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن ارائه گزارش مختصری از مشکل رفع حریم و تیرگذاری جهت تأمین برق پروژه با تأکید بر لزوم همکاری شرکت توزیع برق در راستای حل مشکل مزبور به پیگیری‌های معمول مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اشاره کرده و خواستار ارائه توضیحات تکمیلی از متقاضی سرمایه‌گذاری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی شد.
 در این بازدیدپس از بحث و تبادل نظر بین حاضرین در جلسه در راستای رفع مشکل تأمین برق پروژه احداث گلخانه قبائی و تیرگذاری پروژه، تصمیماتی اتخاذ شد.

# نظر : 0