تصویب آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست

تصویب آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شورای عالی انرژی مطرح شد و به تصویب رسید.

آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در راستای عملیاتی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین طبق ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شورای عالی انرژی مطرح شد و به تصویب رسید. 
 این آیین نامه بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و بخش‌های مختلف را مدنظر دارد که به اهتمام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و بعد از تصویب در شورای عالی انرژی توسط دولت به دستگاه ها ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه وظیفه هر یک از نهادها همچون وزارت نفت و نیرو در این حوزه مشخص است.
همچنین پیشنهاد اصلی این آیین نامه، ایجاد بازار بهینه سازی انرژی در کشور است تا بر اساس صرفه جویی که هر یک از بخش ها در میزان مصرف انرژی، گواهینامه صرفه جویی انرژی برای آنها صادر شود به نحوی که بتوانند آن را در بازار بهینه سازی که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار بورس انرژی ایران تشکیل و اداره می شود، داد و ستد کنند. 
کمیسیون صرفه جویی انرژی متشکل از کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی بعلاوه نمایندگان نهادهای مرتبط با بازار بهینه سازی و محیط زیست شامل وزارت راه و شهر سازی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگانی ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ آیین نامه نسبت به تدوین مقررات و زیرساخت های مورد نیاز برای راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست به منظور انجام معاملات گواهی¬های صرفه جویی انرژی در بازار بورس انرژی ایران اقدام کنند.

دریافت آیین‌نامه

# نظر : 0