بررسی فرصتهای سرمایه گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پنجاهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی

بررسی فرصتهای سرمایه گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پنجاهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی
پنجاهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی، با هدف بررسی خلاصه وضعیت فرصتهای سرمایه‌گذاری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، با حضور مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در محل سالن جلسات اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، تربتی مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با اشاره به روشهای تأمین منابع مالی پروژه های سرمایه‌گذاری استان، گفت: منابع مالی یا از داخل کشور تأمین می شود که شامل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تسهیلات بانکی یا تسهیلاتی است که از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود و یا از منابع مالی خارجی که از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و یا دریافت تسهیلات در قالب فاینانس تأمین می‌گردد. 
معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با اشاره به طرحهای سرمایه گذاری ارسالی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، گفت: طرحهای مزبور بایستی دارای متولی مشخص و مطالعات امکان سنجی باشند. 
در این جلسه، رحمانی معاون و نماینده تام الاختیار اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با تقدیر و تشکر از اقدامات و پیگیری‌های دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، به فرصتهای سرمایه گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای که در 4 حوزه مربوط به احداث مجتمع های خدماتی رفاهی، مراکز معاینه فنی، تیرپارک و کامیونهای یخچال دار تهیه شده، اشاره و افزود: بیش از 90 درصد فرصتهای این اداره کل متعلق به احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بوده که از لحاظ خدمات رسانی به کلیه کاربران جاده و افزایش امنیت سفر و جاده ها نقش مهمی دارند.
در ادامه، اعضای حاضر در جلسه به بررسی فرصتهای سرمایه‌گذاری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخته و درخصوص پیشرفت فیزیکی و شیوه‌های تأمین مالی آنها توضیحاتی را ارائه نمودند. 
سپس اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه‌های نیمه تمام و راکد اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخته و با توجه به اینکه فرصتهای اعلامی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فاقد مطالعات امکان سنجی بوده و مشخصات مالی اکثر طرحها موجود نمی‌باشد، مقرر گردید دستگاه مزبور، مشخصات فنی تعدادی از فرصتهای سرمایه‌گذاری خود به همراه پیشرفت فیزیکی پروژهها را که متعلق به مناطق مختلف استان بوده، جهت بررسی نحوه تهیه مطالعات مالی طرحها، به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ارسال نماید.
همچنین در این جلسه، مقرر گردید جلسه‌ای با تعدادی از صاحبان طرحهای نیمه‌تمام اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با حضور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، بمنظور بررسی چگونگی بروزرسانی و تهیه مطالعات امکان‌سنجی طرحهای مزبور برگزار گردد.

# نظر : 0