بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در ثبت فرآیندهای مربوط به سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در بیست‌وهفتمین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی

بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در ثبت فرآیندهای مربوط به سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در بیست‌وهفتمین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی
در راستای راه‌اندازی و اجرای سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان و به‌منظور ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرائی در ثبت فرآیندهای مربوط به سامانه مزبور، بیست‌وهفتمین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال جاری با موضوع در محل سالن آمفی‌تئاتر استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، ضمن تأکید بر عملیاتی شدن کامل سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان، به دستگاه‌های مرتبط با موضوع اعلام نمود که هرچه سریع‌تر نسبت به تأئید کتبی فرآیندهای ثبت‌شده در سامانه مزبور و انعکاس آن به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اقدام نمایند.
رضا حسینی، با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری بعنوان قانون و الزام در راستای عملیاتی شدن کامل سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان از مدیران دستگاه‌های  اجرایی خواست با حضور مستمر در جلسات سرمایه گذاری استان  از غیبت در جلسات اجتناب نمایند.
حسینی افزود: با توجه به  زیر ساخت‌های ایجاد شده در حوزه سرمایه گذاری، دستگاه‌های اجرایی نیز باید بصورت شفاف و با اعتقاد به توسعه استان و با علاقه‌مندی به ارائه خدمات به سرمایه گذاران و رعایت حقوق شهروندی در خصوص اجرایی نمودن سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری آمادگی کامل را داشته باشند که این موضوع طی جلسه‌ای با استاندار مطرح و با توجه به اهمیت موضوع راه‌اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری، تصمیماتی در همین راستا اتخاذ خواهد شد.
در ادامه، داودغفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی با ارائه گزارشی از اجرای سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان، به اقدامات انجام گرفته مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در راستای ایجاد و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون تعداد 365 فرآیند مربوط به خدمات و مجوزهای قابل‌ارائه برای 42 دستگاه اجرائی در سامانه پنجره واحد ثبت گردیده است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با تأکید به ضرورت تعامل و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و اشرافیت کامل آن‌ها به فرآیندهای مربوط به دستگاه متبوع خود گفت: دبیرخانه مرکزخدمات سرمایه گذاری استان جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط آمادگی کامل را دارد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی و سیاستگذاری درباره مسائل مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرائی در ثبت فرآیندهای مربوط به سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری ، مواردی از قبیل: بازنگری و ارسال فرآیندهای ثبت‌شده مرتبط با دستگاه‌های اجرایی به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، ارائه گزارش 15 روزه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری به معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت استانداری توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و همچنین در راستای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی استان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید تعداد صدور مجوز برای هر فرآیند در دستگاه اجرائی ذی‌ربط، ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه مزبور در پنجره واحد سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

# نظر : 0