بررسی محتوایی نقشه راه تأمین مالی خارجی استان در چهل و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

بررسی محتوایی نقشه راه تأمین مالی خارجی استان در چهل و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی
با حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی، مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و برخی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در محل سالن جلسات اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی با اشاره به تهیه و تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری استان بعنوان یکی از برنامه‌های عملیاتی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در سال 1396، بر لزوم تداوم امر تهیه و تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری با مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی استان تأکیدکرد.
 غفارپور با بیان اینکه نقشه راه تأمین مالی خارجی با هدف ارائه خدمات شفاف و بهنگام به متقاضیان سرمایه‌گذاری استان تهیه می‌شود، افزود: گام اول در تهیه و تدوین نقشه مزبور، شناسایی و احصای فرصتهای سرمایه‌گذاری استان در قالب فرم پیش امکان سنجی فنی اقتصادی می‌باشد.
در ادامه، نمایندگان هر یک از دستگاههای اجرایی استان به تشریح پروژه‌های سرمایه‌گذاری دستگاه خود پرداخته و درخصوص پیشرفت فیزیکی و شیوه‌های تأمین مالی آنها توضیحاتی ارائه نمودند. سپس اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه نقشه راه تأمین مالی خارجی استان پرداختند.
گفتنی است در این جلسه مقرر گردید هر یک از دستگاه‌های اجرایی پس از مطالعه و بررسی فایل پاورپوینت نقشه راه تأمین مالی خارجی، ضمن اعلام نکته‌نظرات اصلاحی در این ارتباط، اطلاعات اصلی مورد نیاز در حوزه دستگاه مربوطه را جهت تهیه نقشه راه تأمین مالی استان، تکمیل و در بازه زمانی تعین شده به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ارسال نمایند.
همچنین مقرر شد به منظور بررسی و تعیین اولویت پروژه‌های شناسایی و احصاء شده نیازمند تأمین مالی خارجی استان، کارگروه تأمین مالی خارجی استان با حضور دستگاه‌های مرتبط با موضوع تشکیل و از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به هریک از اعضای کارگروه ابلاغی صادر شود.

# نظر : 0