بازدید نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی آذربایجان غربی از نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

بازدید نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی آذربایجان غربی از نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری
داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی ضمن حضور در نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از غرفه شرکت ایران پاش تولید کننده بزرگترین مخازن پلی اتیلن یکپارچه در جهان که محل فعالیتش در شهرستان ارومیه است بازدید کرد .

گفتنی است از اهداف برگزاری این نمایشگاه آشنایی با جدیدترین فناوری ها و نوآوری های نوین صنایع و تجهیزات مسکن و شهرسازی، ارائه آخرین دستاوردهای فن آوری روز در حوزه بازآفرینی شهری و کمک به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است.

# نظر : 0