نهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی با موضوع تدوین توانمندی های سرمایه گذاری استان برگزار شد

نهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی با موضوع تدوین توانمندی های سرمایه گذاری استان برگزار شد
نهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و سایر مدیران و معاونین دستگاه‌های اجرایی استان، در راستای ضرورت تهیه و تدارک اطلاعات توانمندی‌ها، اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضرین مقرر شد بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص بروزرسانی و تکمیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط استان تا پایان خرداد ماه سال جاری انجام و در مجموعه پکیج سرمایه‌گذاری استان قرار داده شود.

# نظر : 0