پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار شد

پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار شد
با هدف بحث و بررسی در خصوص نسخه اولیه فیلم معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها سرمایه‌گذاری استان و نیز تهیه پاورپوینت سرمایه‌گذاری به‌منظور ارائه در نشست‌های سرمایه‌گذاری، پنجمین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال جاری، در محل سالن جلسات اداره‌کل امور اقتصادی و دارائی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، معاون اقتصادی اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی گفت: تهیه پاورپوینت منسجم و متحدالشکل جهت ارائه در نشست‌های سرمایه‌گذاری و دیدار با هیئت‌های سرمایه‌گذاری خارجی لازم و ضروری است.
حبیب تربتی با اشاره به عقد قرارداد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری جهت تولید فیلم معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان، از دستگاه‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی درخواست نمود، حداکثر در استاندارد 2 دقیقه‌ای، را جهت گفتار فیلم مزبور تهیه و برای ویرایش نهایی، در اختیار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری قرار دهند.
در پایان، پس از بحث و تبادل‌نظر توسط اعضای حاضر در جلسه در خصوص موضوع جلسه، مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرائی ذیربط، نسبت به ارائه محتوای مدنظر خود جهت درج در پاورپوینت "سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان‌غربی" اقدام نمایند.

# نظر : 0