بازدید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی از کارخانه فعال در حوزه صنایع غذایی

بازدید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی از کارخانه فعال در حوزه صنایع غذایی
داود غفارپور نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و هیات همراه برای بررسی مسایل و مشکلات یکی از کارخانه‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، چیپس، پاپ کورن، پفک و...

داود غفارپور نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و هیات همراه برای بررسی مسایل و مشکلات یکی از کارخانه‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، چیپس، پاپ کورن، پفک و... واقع در فاز دوم شهرک صنعتی ارومیه بازدید نموده و از نزدیک، مسایل و مشکلات این واحد فعال در حوزه تأمین نیازهای داخلی و خارجی با حضور مدیرعامل این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

# نظر : 0