پنجاه و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی پذیرش با هدف جذب سرمایه های خارجی برگزارشد

پنجاه و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی پذیرش با هدف جذب سرمایه های خارجی برگزارشد
در راستای پذیرش سرمایه گذاران خارجی و با هدف جذب سرمایه های خارجی در استان آذربایجان‌غربی، پنجاه و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با هدف طرح و بررسی واگذاری زمین مورد نیاز‎ برای پروژه سرمایه‌گذاری خارجی از کشور ترکیه در زمینه صنایع نساجی در شهرستان خوی گردید.

بهنام شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، ضمن تأکید بر تسریع در امور مربوط به متقاضیان سرمایه‌گذاری، خواستار تسریع در الحاق زمین ملی مجاور شهرک صنعتی خوی به شهرک صنعتی شهرستان یاد شده با هدف توسعه و واگذاری آن متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی در کمترین زمان ممکن شد.

در ادامه جلسه، پس از بحث و بررسی درخصوص واگذاری زمین، به متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی، تصمیماتی اتخاذ شد و مقرر گردید، شرکت شهرک های صنعتی استان الحاق زمین ملی مجاور شهرک صنعتی خوی به شهرک صنعتی شهرستان یاد شده را بمنظور توسعه و واگذاری آن به متقاضی طرح سرمایه‌گذاری خارجی، بصورت مکتوب از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درخواست و نسبت به ثبت آن در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان اقدام نماید.

همچنین، مصوب گردید، اداره­ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، موضوع الحاق زمین ملی مجاور شهرک صنعتی خوی به شهرک صنعتی شهرستان یاد شده را با نظر مساعد از سازمان متبوع خود، پیگیری و نتیجه را جهت انعکاس به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اعلام نماید و متقاضی پروژه سرمایه‌گذاری خارجی صنایع نساجی در شهرستان خوی نیز بمنظور انسجام لازم در امور، نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار در استان به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه­گذاری اقدام نموده و نسبت به تکمیل فرم درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت آن در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام نماید.

# نظر : 0