دیدار و گفتگوی مسئولان مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی با نمایندگان آژانس توسعه شرق آناتولی وابسته به وزارت تجارت ترکیه

دیدار و گفتگوی مسئولان مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی با نمایندگان آژانس توسعه شرق آناتولی وابسته به وزارت تجارت ترکیه
مسئولان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی در دیدار با نمایندگان آژانس توسعه شرق آناتولی وابسته به وزارت تجارت ترکیه به لزوم همکاری و سرمایه گذاری های مشترک با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متقابل در حوزه‌های صنعت و گردشگری در استانهای همجوار ایران و ترکیه تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، هیئت ترکیه ای خواستار تبادل تجارب جهت کاهش بروکراسی و راهنمایی هر چه سریعتر و بهتر سرمایه گذاران و و همچنین خواستار اطلاع از مشوقات، قوانین و مزیت های سرمایه گذاری موجود در استان شد.
در پایان طرفین بر لزوم تشکیل کمیته مشترک جهت پیگیری و پیشبرد توافقات صورت گرفته تاکید کردند.

# نظر : 0