شصت‌ودومین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

شصت‌ودومین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

در راستای جذب و توسعه سرمایه‌های خارجی و بمنظور تهیه اطلاعات جامع و کاربردی از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش معدن و صنایع معدنی استان جهت ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری این بخش و انجام طرح مطالعاتی مربوطه‌، شصت‌ودومین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار گردید.

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16