بررسی موانع و مشکلات شرکت گلبرق ارومیه در هفدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی

بررسی موانع و مشکلات شرکت گلبرق ارومیه در هفدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی

هفدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با هدف بحث و بررسی درخصوص حل مشکلات شرکت گلبرق ارومیه، با حضور معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید .

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15