سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد

سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد

به منظور تهیه و تدوین برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان‌ در راستای رونق تولید و سرمایه‌گذاری، سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مر کز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار گردید.

ادامه خبر

نشست مشترک با دو سرمایه‌گذار داخلی در چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی‌

نشست مشترک با دو سرمایه‌گذار داخلی در چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی‌

چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به ریاست رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان‌غربی برای بررسی درخواست دو سرمایه‌گذار برگزار شد.

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15