شصت و هشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی برگزار شد

شصت و هشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی برگزار شد

در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و باهدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان‌، شصت‌وهشتمین جلسه‌ بگزار گردید.

ادامه خبر

شصت و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی برگزار شد

شصت و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی برگزار شد

در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و باهدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متقاضی مجوز احداث یا تکمیل جایگاه سوخت در سطح استان‌، شصت‌وهفتمین برگزار گردید.

ادامه خبر

بازدید نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی آذربایجان غربی از نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

بازدید نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی آذربایجان غربی از نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی ضمن حضور در نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از غرفه شرکت ایران پاش تولید کننده بزرگترین مخازن پلی اتیلن یکپارچه در جهان که محل فعالیتش در شهرستان ارومیه است بازدید کرد .

ادامه خبر

رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان‌ در شصت‌وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان‌ در شصت‌وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای استان و با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان‌، شصت‌وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار گردید.

ادامه خبر

در شصت‌ودومین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

در شصت‌ودومین جلسه‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

در راستای جذب و توسعه سرمایه‌های خارجی و بمنظور تهیه اطلاعات جامع و کاربردی از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش معدن و صنایع معدنی استان جهت ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری این بخش و انجام طرح مطالعاتی مربوطه‌، شصت‌ودومین جلسه‌ برگزار گردید.

ادامه خبر

شصت و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد

شصت و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد

در راستای درخواست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری آذربایجان‌غربی بمنظور برگزاری جلسه توجیهی درخصوص نحوه تهیه سریال 120 قسمتی من‌ تو ما، شصت‌وپنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزارگردید.

ادامه خبر

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجازه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

ادامه خبر

رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان‌ در شصت‌وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان‌ در شصت‌وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای استان و با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان‌، شصت‌وششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار گردید.

ادامه خبر

شصت و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد

شصت و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد

شصت و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با هدف تعیین تکلیف و احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط سیستم بانکی و کمک به بازگشت واحدهای مزبور به چرخه تولید استان و همچنین اخذ اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام و راکد تحت تملک بانکها به منظور تهیه پکیج سرمایه‌گذاری استان برگزار شد.

ادامه خبر

برگزاری 20 عنوان نمایشگاهی در مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشورعراق

برگزاری 20 عنوان نمایشگاهی در مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشورعراق

حسب توافقات صورت گرفته فیمابین روسای محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشور عراق به بهره برداری برسد .

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20