چهل وهشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی  با موضوع تعیین لکه‌های مستعد قابل واگذاری سرمایه گذاری برگزار شد

چهل وهشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی با موضوع تعیین لکه‌های مستعد قابل واگذاری سرمایه گذاری برگزار شد

چهل وهشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی در خصوص تعیین تکلیف مناطق مستعداراضی ملی قابل واگذاری به امر سرمایه گذاری با حضورمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

ادامه خبر

چهل و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی برگزار شد

چهل و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی برگزار شد

در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای استان و با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری چهل و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور نماینده وزیر و مدیرکل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

ادامه خبر

درچهل و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری بررسی شد

درچهل و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری بررسی شد

چهل و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، مدیران، مسئولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذی ربط در محل سالن جلسات شهید نیکخواه استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

ادامه خبر

اصلاح روند اخذ استعلامات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و سهولت در کسب و کار، درچهل و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرارگرفت

اصلاح روند اخذ استعلامات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و سهولت در کسب و کار، درچهل و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرارگرفت

در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای آذربایجان‌غربی چهل و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20