حضور نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی در جلسه ویدئو کنفرانس دویست و چهل و دومین (242) جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی

حضور نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی در جلسه ویدئو کنفرانس دویست و چهل و دومین (242) جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی

جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، مدیران کل، مدیران کل و معاونین مدیرکل استانها بصورت ویدئو کنفرانس برگزارشد.

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20