برگزاری جلسه بررسی طرح سرمایه‌گذاری احداث کارخانه ذخیره‌سازی، نگهداری مواد غذایی و بسته‌بندی میوه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی

برگزاری جلسه بررسی طرح سرمایه‌گذاری احداث کارخانه ذخیره‌سازی، نگهداری مواد غذایی و بسته‌بندی میوه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی

در راستای نظارت و راهبری طرح های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای استان با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی شرکت‌های سرمایه گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی از اتباع عربستان سعودی وکشور روسیه و در زمینه احداث کارخانه ذخیره‌سازی،نگهداری مواد غذایی و بسته‌بندی میوه، در این مرکز حضور یافتند.

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20