نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو

نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو

غفارپورمدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، در نشست مشترکی که با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و با حضور معاونین نظارت مالی و اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، در مورد ضرورت گسترش تعامل منطقه با دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان سخن گفت.

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20