بازدید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ماکو

در راستای نظارت و راهبری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و رسیدگی به مشکلات احتمالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ماکو، بازدیدی با حضور مدیرکل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس گروه سرمایه‌گذاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان از شرکت‌های گل تکین درب بازرگان، مواد معدنی آریا ورنا و شرکت گلبرق واقع در منطقه آزاد ماکو بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، داود غفارپور مدیرکل و نائب رئیس مرکز خدمات

سرمایه‌گذاری استان به همراه معاون اقتصادی و رئیس گروه کارشناسان سرمایه‌گذاری، بازدیدی از بخشهای مختلف پروژه شرکت گل‌تکین درب بازرگان در زمینه تولید دربهای ضد سرقت، واقع در شهرک صنعتی شهرستان ماکو بعمل آورده و از نزدیک در جریان فرآیند تولید محصولات این شرکت قرار گرفتند.

حسین‌نژاد مدیر داخلی شرکت گل‌تکین درب بازرگان ازمهمترین مشکل پیشروی شرکت را تأمین مواد اولیه از قبیل ورق آهن روغنی عنوان نمود.

در ادامه، نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بازدیدی از محل اجرای پروژه شرکت مواد معدنی آریا ورنا در زمینه تولید کربنات و پودر کربنات کلسیم بعمل آورده و از نزدیک در جریان پیشرفت عمرانی پروژه قرار گرفت.

تیمار مدیرعامل پروژه شرکت مواد معدنی آریا ورنا، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای عمرانی پروژه، اظهار داشت؛ تأمین آب مورد نیاز پروژه و صدور ویزا به کشور چین را از مهمترین مشکلات پیش‌روی پروژه است و رفع مشکلات یاد شده را از مسیر دبیرخانه مرکز خدمات سرمایهگذاری استان خواستار شد.

در بازدید شرکت گلبرق نیز ابتدا به خط تولید پروژه صنایع نساجی شرکت سپید گلبرق مراجعه و سپس پاشاپور مدیر‌عامل شرکت گلبرق ضمن، گزارش کلی از وضعیت موجود شرکت ارائه و مهمترین مشکل پیش‌روی پروژه را عدم تأمین برق مورد نیاز عنوان کرد.

دراین بازدید؛ نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بر ضرورت تکمیل و ارائه درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه جدید شرکت گلبرق و اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تأکید نمود.

گفتنی است طی این بازدید، مقرر شد شرکت‌ مواد معدنی آریا ورنا در اسرع وقت، مشکلات مربوط به تأمین آب مورد نیاز پروژه و صدور ویزا به کشور چین را به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ارسال نماید و همچنین شرکت گلبرق در اسرع وقت، نسبت به تکمیل فرم درخواست مجوز سرمایهگذاری خارجی برای پروژه صنایع نساجی و ارائه آن به همراه سایر مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز موضوع ماده 6 قانون فیپا (FIPPA) به مرکز خدمات سرمایهگذاری اقدام نماید.