استان آذربایجان غربی رتبه 8 کشوری در زمینه جذب سرمایه گذار دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در بازدید از غرفه سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: این استان رتبه 8 کشوری در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی دارد که با برنامه ها و رویکرد استاندار جدید و ظرفیت های م...

*** استان آذربایجان غربی رتبه 8 کشوری در زمینه جذب سرمایه گذار دارد

نادر صفرزاده افزود: آذربایجان غربی با دارا بودن منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی،  سه فرودگاه، پنج  پایانه مرزی و وجود تنها پایانه راه آهن ایران و اروپا می تواند عامل مهمی در رشد اقتصادی کشور باشد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس 2017 اضافه کرد: این نمایشگاه و فرصت های سرمایه گذاری کشور در ابعاد مختلف بویژه بین المللی پر محتوا است و این رویداد مهم می تواند در تحقق سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید موثر باشد.

وی افزود: این نمایشگاها با حضور بخش‌های پیشرو اقتصاد ایران شامل بیمه، بورس و بانک، مناطق آزاد کشور، انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، زیرساخت و گردشگری و حضور متولیان پروژه‌های سرمایه‌پذیر و از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می تواند فرصت ویژه‌ای را برای بهره‌برداری و توسعه سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد.