جلسه رفع موانع سرمایه گذاری در شهرستان خوی با حضور مدیران کل استانی

جلسه رفع موانع سرمایه گذار خارجی با حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، فرماندار شهرستان، موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل شهرک های صنعتی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان خوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پنجره واحد سرمایه گذاری اظهار گفت:  دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه گذاران آماده تسهیل فرایند سرمایه گذاری و کاستن بروکراسی اداری می باشد.
محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه توجه به موضوع سرمایه گذاری را ضروری دانست و افزود: در صورت افزایش سرمایه گذاری در شهرستان خوی، مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله اشتغال حل خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این جلسه بر هرگونه همکاری در واگذاری زمین برای سرمایه گذاری تاکید نمود.
مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به واگذاری زمین اظهار داشت:  واگذاری زمین تعیین شده با شرایط اجاره به شرط تملیک و پس از تعیین کاربری در کارگروه مربوطه و رایزنی با اداره اوقاف و امور خیریه قابل واگذاری می باشد.
عبدلی مدیرکل شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی نیز شهرک های صنعتی را بهترین مکان برای سرمایه گذاری عنوان کرد.
وی افزود: با توجه به زیر ساخت های موجود در این شهرک ها، سرمایه گذاران می توانند در این شهرک ها سرمایه گذاری نمایند.